Integritetspolicy

Palmcrantz Institutet AB med organisationsnummer: 556836-9119 är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter när du besöker https://rawfoodbyerica.se.

För Palmcrantz Institutet AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Palmcrantz Institutet AB:s verksamhet är bolaget personuppgiftsansvarig. (org.nr 556836-9119).

Palmcrantz Institutet AB
Örlogsvägen 4
426 71 Västra Frölunda
org: 556836-9119
info@rawfoodbyerica.se


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar i huvudsak in ditt namn och e-postadress som vi använder då vi sänder ut vårt inspirationsbrev. Uppgifterna sparas till den dag då du inte längre vill ha inspirationsbrevet från oss. Vi sänder dig ett mail då vi registrerar din email adress och där kan du om du vill välja att avsluta din prenumeration.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.


Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.


Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss via info@rawfoodbyerica.se för personuppgiftsfrågor.


Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Samarbeten

advertisement advertisement advertisement advertisement

Kategorier

Arkiv

Translate »